Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Aktivity parlamentu

Sbírka potřeb pro zvířecí útulek

V květnu žákovský parlament vyhlásil 2. ročník sbírky potřeb pro zvířecí útulek. Jsme moc rádi, že naši žáci přinesli velké množství granulí, konzerv, kapsiček, pamlsků, hraček i dek. Svým objemem se sbírka jistě vyrovnala té loňské, snad ji i překonala. Letošní výtěžek jsme osobně předali zaměstnanci Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata Max v Havířově. Jeho vedoucí, paní Dagmar Polaková, zaslala milé poděkování všem žákům a učitelům, kteří se do sbírky zapojili, a všechny srdečně zve k jeho návštěvě s možností pejsky vyvenčit. Snad se nám podařilo zavést milou tradici, kterou společně pomáháme opuštěným čtyřnohým kamarádům.

Žákovský parlament Zvoneček

 


O nejzdravější svačinku

Na březnové schůzi žákovského parlamentu proběhlo vyhodnocení soutěže O nejzdravější svačinku, která probíhala v lednu a únoru a mohly se jí zúčastnit třídy 1. stupně. Úkolem žáků bylo připravit zdravou, chutnou a současně oku lahodící svačinu. Vedoucí školní jídelny Pod Zvonek Ing. Andrea Mrozková měla při výběru vítěze hlavní slovo. Zhodnotila všechny svačinky a ke každé řekla, co je na ní z výživového hlediska správné a co špatné. Po odsouhlasení parlamentem vyhrála se svými ovocnými variacemi třída 4. A, která splnila všechny tři požadavky - byla nejzdravější, nejchutnější a nejhezčí. Vítězná třída obdržela zlatou vařečku a věcnou cenu.

Žákovský parlament Zvoneček


Komiks Day

1. dubna se na naší škole uskutečnil Komiksový den. Šlo o to, aby se děti převlékly do kostýmů svých oblíbených hrdinů z komiksů a připravily si popis této postavy. Porota hodnotila samostatně vzhled a popis. Žáci se do úkolu opřeli s vervou a pro porotu bylo těžké vybrat vítěze. Nakonec se však podařilo. V budově Slovenská si vítězství mezi spoustou kočičích žen vybojovala Anežka Motyčková ze 4. A, v budově Pod Zvonek si hlavní cenu za skvěle propracovaný kostým odnesl David Motyčka ze 7. A a cenu za popis postavy Jan Jančík ze 6. C. Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Za žákovský parlament Matěj Kovář, 9. B

 


Valentýnská pošta

V první polovině měsíce února mohli žáci naší školy posílat prostřednictvím valentýnských schránek vzkazy svým spolužákům, kamarádům a učitelům. Zástupci žákovského parlamentu pak psaníčka adresátům předali. Akce vykouzlila na tvářích žáků, učitelů, a dokonce i pana školníka, mnoho úsměvů, takže pevně věříme, že ji zopakujeme zase v příštím roce.

Žákovský parlament Zvoneček


Pruhovaný den

Dne 9. listopadu se uskutečnil pruhovaný den. Jednalo se o první akci žákovského parlamentu v tomto školním roce. Úkolem žáků bylo obléct si pruhované oblečení. Těší nás, že se do této akce zapojila nejen většina žáků, ale také pedagogů. Příjemnou vzpomínkou na tento den jsou fotografie tříd i skupinek.  Děkujeme všem, kteří se na přípravě akce podíleli, i všem, kteří se do akce aktivně zapojili.

Žákovský parlament Zvoneček 
Výtvarná a fotografická soutěž

V měsíci březnu a dubnu probíhala na naší škole pro žáky 1. - 4. tříd výtvarná soutěž s názvem „Já a můj zvířecí mazlíček“ a pro žáky 5. - 9. tříd fotografická soutěž „Zvířecí mazlíček roku“. Mladší žáci předali do soutěže spoustu krásných výkresů a naši parlamentáři tak měli nelehký úkol vybrat ty nejhezčí. Krásné 1. místo si spolu s encyklopedií odnesla Kateřina Baronová ze 4. A, 2. místo obsadila Nela Chytrá ze 4. B a odměnou se jí stalo puzzle, 3. místo získala Lucie Parchańská ze 3. C. Vzhledem k množství povedených prací jsme udělili hodnotné ceny, na něž finanční prostředky poskytl Spolek Pod Zvonek, také 4. - 6. místu, a to Michaele Fujakové (3. A), Miluši Kožusznikové (3. C) a Markétě Salamonové (1. C). Úkolem starších žáků bylo do soutěže přinést fotografie svých zvířecích kamarádů. Parlamentáři se shodli, že nejpovedenější byly fotografie koček Marcela Wojkowského z 8. A (1. místo), Michaela Zvěřiny z 5. C (2. místo) a Nikol Hawliczkové z 9. B (3. místo). Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěží zapojili.

Žákovský parlament Zvoneček 


Teplákový den

Ve čtvrtek 23. října se na naší škole uskutečnil „Teplákový den“, první akce, kterou v tomto školním roce uspořádal Žákovský parlament Zvoneček. Žáci měli v tento den přijít do školy v pohodlných a slušivých teplácích. Nad naše očekávání dorazili tematicky odění téměř všichni žáci školy a mnozí učitelé, včetně paní ředitelky. Třídy, ve kterých měli na sobě tepláky všichni přítomní žáci, získaly „teplákový“ diplom, ale také si vysloužily úkol - vytvořit nejoriginálnější „teplákovou“ fotografii. Žákovský parlament následně na své schůzi vybral ze všech soutěžních fotografií v rámci 1. stupně třídu 1. B a z 2. stupně 8. A. Vítězové si pochutnali na zdravé odměně.

Děkujeme všem žákům i pedagogům za podporu a těšíme se na další společnou akci.

Žákovský parlament Zvoneček

 


 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček

Prosinec se nese v duchu příprav na vánoční svátky, zdobíme nejen své domovy, ale také školní třídy. Využili jsme této atmosféry a vyhlásili soutěž tříd o nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční stromeček. Soutěž byla ukončena 15. prosince. Žákovský parlament pečlivě zhodnotil všechny soutěžní vánoční stromečky. Vybrat ten nejkrásnější nebylo vůbec snadné. Přesto jsme hlasováním rozhodli o vítězích. V rámci prvního stupně si zaslouženě cenu v podobě chutného ovoce odnesla třída 5. C, z druhého stupně třída 7. A. Odměnili jsme také žáky školní družiny, kteří se pod vedením paní vychovatelky Jany Jurčagové do soutěže také zapojili.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.

Žákovský parlament Zvoneček