Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Dokumenty

 

 


Spolek Pod Zvonek    

Spolek Pod Zvonek zahájil svou činnost ve školním roce 2011 – 2012 a jde o dobrovolnou společenskou organizaci sdružující rodiče a příznivce Základní školy a mateřské školy Český Těšín Pod Zvonek. Již pátým rokem podporujeme ve spolupráci s vedením školy mimoškolní aktivity a akce žáků jak organizačně, tak finančně. Velmi nás těší, že jsme se již zapsali do širšího povědomí školní i předškolní veřejnosti a stali se přirozenou součástí Základní a mateřské školy Pod Zvonek. Mnozí z Vás rodičů přispíváte na činnost Spolku pravidelným členským vkladem, sponzorskými věcnými dary, sběrem papíru nebo osobní pomocí při organizování akcí. Velmi si Vaší pomoci vážíme a děkujeme.

Věříme, že dosavadní činnost Spolku bude motivací pro další nové rodiče, aby se i oni v příštím roce také aktivně zapojili.     

V průběhu školního roku Spolek pomáhá organizovat a financovat: 

•             Výlety  žáků ( Vánoční Vídeň)

•             kulturní akce  -  podpora pěveckých sborů školy

•             aktivity školy -  družba V4, olympiády, školní ročenka, Office aréna

•             sportovní akce (lyžařský kurz, odměny vědomostně sportovního dne)

•             Karneval pro děti mateřských škol a I. stupeň ZŠ

•             Školní  společenský ples

•             Radovánky (finanční pomoc pro MŠ)

•             Teens párty

•             soutěže  ve sběru papíru

Za Vaši přízeň  i v letošním školním roce 2017/2018 děkujeme!                                                                                            

členové výboru Spolku Pod Zvonek