Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Environmentální výchova

V dnešní době, kdy je kladen značný důraz především na peníze, kariéru a materiální hodnoty, je důležité, aby si každý člověk vypěstoval pozitivní postoj k přírodě a životnímu prostředí. S ekologií se setkáváme v našem každodenním životě. Je veldůležité si uvědomit, že vše, co uděláme pro naši planetu Zemi, bude mít dopad na náš život i na život příštích generací.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s životním prostředím (z anglického „environmental" - týkající se životního prostředí). Někdy se setkáváme také s pojmem „výchova k trvale udržitelnému způsobu života", což může být chápáno jako synonymum pro environmentální výchovu. Není zcela totožná s výchovou ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému, t. j. vztahy mezi organismy a prostředím a organismy navzájem.

V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na všech základních školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni.

Cílem environmentální výchovy na naší škole je prosazovat ve všech činnostech školy princip udržitelného rozvoje a vytvářet u žáků pozitivní postoje k životnímu prostředí.

Tohoto cíle dosahujeme naplňováním dlouhodobých i dílčích cílů prostřednictvím Školního programu EVVO, který průběžně realizujeme prostřednictvím ročních plánů, .

Ľubica Nowaková