Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

EU peníze školám

 

Na základě žádosti v roce 2011 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu reg. č. CZ. 1.07/1.4.00/21.3012.

Dotace byla použita na financování těchto klíčových aktivit:

- vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků

- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií

- vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků

- prevence rizikového chování

Během trvání projektu se šest pedagogů proškolilo ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, dva pedagogové v oblasti finanční gramotnosti a 24 pedagogů v oblasti digitálních technologií (práce s interaktivní tabulí).

Téměř celý pedagogický tým se zapojil do tvorby digitálních učebních materiálů. Za dobu trvání projektu bylo celkem vytvořeno 900 nových učebních materiálů pro žáky ve všech ročnících 1. a 2. stupně.

Během dvou školních let absolvovalo osm tříd preventivní program zaměřený na vztahy ve třídě.

Projekt jsme ukončili v únoru 2014 a v květnu nám byla schválena poslední monitorovací zpráva.