Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Informace o naší škole

Projekt zateplení a výměny oken Základní školy Pod ZvonekRevitalizace 2

 

Budova základní školy se již několik let potýkala s problémem špatného stavu oken, střechy a omítek na obvodových zdech. Za větrného počasí se podfouknutá omítka a prosklená výplň mezi okny olupovaly jak perník a kusy omítky i sklo ohrožovaly kolemjdoucí. Odhalený panel, z něhož je škola postavena, nezabránil průniku dešťové vody a tak jsme pořád řešili zatékání. Nejbolestivějším a finančně nejnáročnějším problémem je energetická náročnost provozu budovy, což potvrdil také energetický audit. A tak se hledalo optimální řešení a peníze, které by problém vyřešily uceleně.  Začít „pouze“ s výměnou oken nebylo technicky možné, neboť mezi původními okny byla skleněná výplň a vata. Bylo tedy nutné provést vyzdívky, do nichž se nová okna ukotví.

Budova školy je majetkem města, které si rekonstrukci školy vyčlenilo mezi priority. Zprávu o tom, že projekt „městu vyšel“ a o náklady se město podělí s Evropskými fondy, jsme od zřizovatele uslyšeli velmi rádi.

15. 11. 2010 se začalo s realizací projektu, který řeší zateplení obvodových konstrukcí (střechy, pláště budov), výměnu oken komplexu budov Pod Zvonek, který se skládá z osmi pavilonů a samostatně stojící učebny plavání. Celkové náklady tohoto projektu činí 48.695.534 Kč. Předpokládané ukončení celého projektu je v listopadu 2011. Zateplení je prováděno „za chodu školy“, proto jsme se připravili s předstihem a umístili od září 2010 nejmenší žáky do budovy Slovenská. Rekonstrukce je realizována po patrech a žáky i kabinety přesouváme do náhradních prostor v rámci budov Pod Zvonek dle připraveného scénáře přesunu tak, aby se rekonstrukce nedotkla kvality výuky.

Revitalizace školy

Rekonstrukce za „chodu“ je velmi náročná. Koordinace výuky a bouracích prací, řešení technických problémů, které se vyskytnou téměř každý den, stěhování žáků i pomůcek, zakrývání a odkrývání, všudypřítomný prach. Děkuji všem zaměstnancům školy za trpělivost i přiložené ruce k dílu a moc děkuji také našim uklizečkám a školníkovi za dosavadní hladký průběh přípravných a úklidových prací.

Oceňuji na tomto místě dosavadní spolupráci se zaměstnanci firmy Staseko. Obrovskou výhodou je, že jsou zdejší. Scházíme se na pravidelných schůzkách s vedením firmy, stavbyvedoucím, stavebním dozorem i zástupci města každý týden, koordinujeme harmonogram i průběh prací a řešíme vzniklé problémy. Jejich vstřícnost při řešení problémů je nezbytná a ocenitelná.

Jsem velmi ráda, že se projekt po dlouhých letech příprav podařilo uskutečnit, že město Český Těšín považuje školství za prioritu a vyčlenilo ze svého rozpočtu i v tak obtížné době krize peníze na jeho realizaci. Studie projektanta i energetický audit potvrdily brzkou návratnost vložených investic v podobě ušetřených peněz za vytápění tak rozsáhlého komplexu školy.

Naším společným cílem je, aby se škola stala funkčně i esteticky jedním z dominujících prvků svibického okolí.

Mgr. Renáta Čalová Wapieniková

ředitelka školy
foto: Před revitalizací školy , Po revitalizaci školy