Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Komunikujeme bez hranic

Rozvoj jazykových schopností probíhá ideálně v dětském věku.

Je však důležité:

    • - jak dítě vedeme 
    • - jak se snažíme tyto schopnosti rozvíjet

 

 

Za tímto účelem se zapojila naše škola do projektu Komunikujeme bez hranic, který vyhlásilo město Český Těšín. Úkolem projektu bylo nalézt a vytvořit společnou metodu a materiály ke kvalitní výuce anglického a polského jazyka na všech základních školách v Českém Těšíně. Tým pedagogů z těchto škol tedy společně tvořil metodiku efektivní výuky cizích jazyků, výukové pracovní sešity, transparenty, pracovní karty, výukové materiály ICT, testovací materiály, tematické a motivační didaktické hry, kvízy, křížovky a mnoho dalších materiálů.

Ve finálním testování se výuka s novými pomůckami a materiály ukázala pro žáky jako velmi atraktivní a přínosná.

Propojuje audiovizuální schopnosti s motorickými dovednostmi, umožňují volnější a častější komunikaci mezi žáky a učitelem. Žáci potřebují více názornosti a propojování smyslového vnímání. A to jim nové materiály umožňují. Zábavnější a pestřejší forma pomáhá zejména žákům s poruchami učení. K uvolnění komunikačních schopnosti jim pomáhá celá řada zajímavých konverzačních témat, doprovázených autentických obrazovým materiálem z našeho města a okolí.

Přestože projekt byl již ukončen a materiály vytvořeny, ještě několik let bude probíhat jeho sledování a testování výuky. Vzhledem k tempu vývoje technologií a vyhledávání nových strategií doufejme, že si ještě dlouho s těmito materiály kvalitně vystačíme.

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Přečková