Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

Mateřská škola Pod Zvonek - Čáslavská 

 

Adresa:  Mateřská škola Čáslavská 8, Český Těšín

Vedoucí učitelka: Bc. Regina Sikorová

Telefon:      552 322 248 - vedoucí učitelka

Provozní doba mateřské školy: 6:30 - 16:30 hod.

Kontakt na školní jídelnu: 552 322 246

 

 


 

Mateřská škola Čáslavská – Český Těšín se nachází v horní části sídliště Svibice a byla postavena v roce 1988. Od roku 2012 je začleněna do právního subjektu ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek. MŠ  má tři běžné třídy a jednu třídu logopedickou, která poskytuje odbornou péči dětem z celého města Český Těšín. Na logopedické třídě se dětem věnují pedagožky s dlouholetou praxí a vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika, na třídu dochází 1x týdně klinický logoped. Dětem je zajištěna kvalitní každodenní logopedická péče, logopedická cvičení jsou prováděna individuálně u zrcadla nebo skupinově v kruhu. Projektem doplňujícím logopedickou péči je stimulační program “Maxík“ pro předškolní děti. Třídy MŠ se nacházejí ve dvou patrech a jsou originálně upraveny, vymalovány, vybaveny novým nábytkem a pojmenovány podle známých pohádek. Mateřská škola má vlastní jídelnu, a proto je jídlo vždy čerstvé a odpovídá prvkům zdravé výživy. Velkou výhodou naší školky je tělocvična, kterou využíváme k pohybovým aktivitám s dětmi a ke kulturním akcím, a také velká zahrada, která je plně využívána během celého roku. S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Rok je jako provázek, plný her a otázek“, předškolní děti pracují dle "Metody dobrého startu“. V tomto roce jsme se zapojili do projektu "Mlsáme zdravěji“.

 


 

                Aktivity školy

 • Výtvarné dílny s dětmi a jejich rodiči
 • Karneval 
 • Mikulášská slavnost a vánoční besídky
 • Čarodějky -strašidelný týden v MŠ
 • Den matek s programem dětí
 • Den dětí - soutěžní dopoledne s hudbou
 • Rozloučení s předškoláky
 • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
 • Besedy s hasiči a s Policií ČR
 • Pohádky Divadélka Smíšek
 • Plavecký  výcvik
 • Ozdravný pobyt dětí v Koňakově
 • Spolupráce se ZŠ Č.Těšín Pod Zvonek
 • Spolupráce s klinickou logopedkou a s SPC v Karviné

1. třída "Koťátka"

V přízemí MŠ je jedna speciální  logopedická třída.Tato třída je  vybavena speciálními pomůckami pro logopedickou činnost a varhanami.

Učitelky: 
Mgr. Alena Baštanová            bastanova@podzvonek.cz
Bc. Jana Hollá                          holla@podzvonek.cz

asistent pedagoga: Dagmar Mikšíková

Provoz třídy:  7:30 - 15:30 hodin
Telefon:  552 322 241


3. třída "Králíčci"

Tato třída se nachází v prvním patře mateřské školy. 

Učitelky:       
Marie Jurštáková             jurstakova@podzvonek.cz
Mgr. Jana Konieczná         konieczna@podzvonek.cz


Provoz třídy:  7:30 - 16:00 hodin
Telefon:  552 322 243


4. třída  " Štěňátka"

Nachází se v prvním patře budovy a má samostatný vchod.

Učitelky:
Jana Kresáčková               kresacova@podzvonek.cz
Bc.Regina Sikorová           sikorova@podzvonek.cz
      
Provoz třídy:  6:30 - 16:30  hodin,  v pátek: 6:30 - 16:00 hodin 
Telefon:  552 322 244


5. třída " Myšičky"

Tato třída se nachází v druhém patře budovy.

Učitelky:
Zdena Ševěčková                     seveckova@podzvonek.cz
Bc. Alena Glaicová                  glaicova@podzvonek.cz

Provoz třídy:  7:30 - 16:00 hodin
Telefon:  552 322 245