Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

Mateřská škola Pod Zvonek - Čáslavská 

 

Adresa:  Mateřská škola Čáslavská 8, Český Těšín

Vedoucí učitelka: Bc. Regina Sikorová

Telefon:      552 322 248 - vedoucí učitelka

Provozní doba mateřské školy: 6:30 - 16:30 hod.

Kontakt na školní jídelnu: 552 322 246

 

 


 

Mateřská škola Čáslavská – Český Těšín se nachází v horní části sídliště Svibice a byla postavena v roce 1988. Od roku 2012 je začleněna do právního subjektu ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek. MŠ  má tři běžné třídy a jednu třídu logopedickou, která poskytuje odbornou péči dětem z celého města Český Těšín. Na logopedické třídě se dětem věnují pedagožky s dlouholetou praxí a vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika, na třídu dochází 1x týdně klinický logoped. Dětem je zajištěna kvalitní každodenní logopedická péče, logopedická cvičení jsou prováděna individuálně u zrcadla nebo skupinově v kruhu. Projektem doplňujícím logopedickou péči je stimulační program “Maxík“ pro předškolní děti. Třídy MŠ se nacházejí ve dvou patrech a jsou originálně upraveny, vymalovány, vybaveny novým nábytkem a pojmenovány podle známých pohádek. Mateřská škola má vlastní jídelnu, a proto je jídlo vždy čerstvé a odpovídá prvkům zdravé výživy. Velkou výhodou naší školky je tělocvična, kterou využíváme k pohybovým aktivitám s dětmi a ke kulturním akcím, a také velká zahrada, která je plně využívána během celého roku. S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Rok je jako provázek, plný her a otázek“, předškolní děti pracují dle "Metody dobrého startu“. V tomto roce jsme se zapojili do projektu "Mlsáme zdravěji“.

 


 

 • Aktivity školy:

  • Dílny s dětmi a rodiči
  • Spolupráce s místní knihovnou
  • Mikulášská nadílka
  • Předplavecký výcvik
  • Vánoční dílničky s koledováním 
  • Vánoční koncert v kostele
  • Enviromentální vycházky a exkurze
  • Besídky ke Dni matek
  • Den dětí
  • Rozloučení s předškoláky
  • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
  • Besedy s hasiči a Policií ČR
  • Divadelní představení
  • Kulturní akce
  • Škola v přírodě v Koňakově
  • Škola nanečisto
  • Spolupráce se Spolkem Pod Zvonek (Děský karneval, Zvonkohrátky)
  • Spolupráce se ZUŠ A PLUS
  • Spolupráce s Charitním domem pro seniory ve Svibici
  • Spolupráce s logopedickou ambulancí a se ŠPZ

   


1. třída "Koťátka"

V přízemí MŠ je jedna speciální  logopedická třída.Tato třída je  vybavena speciálními pomůckami pro logopedickou činnost a varhanami.

Učitelky: 
Mgr. Alena Baštanová            bastanova@podzvonek.cz
Bc. Jana Hollá                          holla@podzvonek.cz

asistent pedagoga: Dagmar Mikšíková

Provoz třídy:  7:30 - 15:30 hodin
Telefon:  552 322 241


3. třída "Králíčci"

Tato třída se nachází v prvním patře mateřské školy. 

Učitelky:       
Marie Jurštáková             jurstakova@podzvonek.cz
Mgr. Jana Konieczná         konieczna@podzvonek.cz


Provoz třídy:  7:30 - 16:00 hodin
Telefon:  552 322 243


 

4. třída  " Štěňátka"

Nachází se v prvním patře budovy a má samostatný vchod.

Učitelky:
Jana Kresáčková               kresacova@podzvonek.cz
Bc.Regina Sikorová           sikorova@podzvonek.cz
      
Provoz třídy:  6:30 - 16:30  hodin,  v pátek: 6:30 - 16:00 hodin 
Telefon:  552 322 244


5. třída " Myšičky"

Tato třída se nachází v druhém patře budovy.

Učitelky:
Zdena Ševěčková                     seveckova@podzvonek.cz
Bc. Alena Glaicová                  glaicova@podzvonek.cz

Provoz třídy:  7:30 - 16:00 hodin
Telefon:  552 322 245