Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835
737 01 Český Těšín

tel. : 558 741 950
e-mail : info@podzvonek.cz

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

Mateřská škola Okružní 1759, Český Těšín

 

Adresa:  Okružní 1759, Český Těšín 737 01                

Vedoucí učitelka: Mgr. Šárka Ptaková    ptakova@podzvonek.cz

Telefon vedoucí učitelka: 552 322  258

Provozní doba mateřské školy:
6:30 - 16:30 hodin, v pátek 6:30 - 16:00 hodin

Kontakt na školní jídelnu: 552 322 256, 552 322 257    martynkova@podzvonek.cz


"Přijďte děti, přijďte k nám Motýlci a Berušky zamávají Vám."

V mateřské škole nabízíme spoustu činností a her. Snažíme se o to, aby si děti osvojily poznatky v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a možnostem. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pod názvem " Rok je jako provázek, plný her a otázek, každý uzlík na provázku odpoví Vám na otázku." Vzdělávací nabídku školy jsme uspořádali do integrovaných bloků, které vytvářejí dostatek příležitostí pro kreativitu a tvořivost učitele. Škola je vybavena rovněž tělocvičnou a velkou školní zahradou, která je plně využívána. Velkým kladem je rovněž vlastní kuchyň, díky které je jídlo vždy čerstvé, zdravé a chutné. V  letošním školním roce jsme se zapojili do projektu "Mlsáme zdravěji". S předškolními dětmi pracujeme podle "Metody dobrého startu". Zaměřujeme se také na enviromentální výchovu, která je nedílnou součástí naší vzdělávací nabídky.


 Aktivity školy:

 • Dílny s dětmi a rodiči
 • Karneval v MŠ
 • Spolupráce s místní knihovnou
 • Mikulášská slavnost a vánoční dílničky s koledováním 
 • Vánoční koncert v kostele
 • Enviromentální vycházky a poznávací výlety
 • Den matek s rodiči
 • Svátek Dne dětí
 • Rozloučení s předškoláky
 • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
 • Besedy s hasiči a Policií ČR
 • Divadélka přijíždějící do naší školičky
 • Kulturní akce a vystoupení (kouzelník aj.)
 • Ozdravný pobyt ve škole v přírodě
 • Úzká spolupráce se základní školou - škola nanečisto, návštěva tělocvičny, práce s interaktivní tabulí, výtvarné dílny s dětmi 1. stupně, spolupráce se Spolkem Pod Zvonek, maškarní ples, radovánky)

 


1.třída: "MOTÝLCI"

Třída se nachází v přízemí budovy

"Scházíme se s kamarády, každé ráno ach tak rády. Motýlci nás vítají, křidélky nám mávají."

Pedagogové:

Dagmar Bojdová         bojdova@podzvonek.cz   
Šárka Szlauerová      szlauerova@podzvonek.cz

Provoz třídy: 6:30 - 16:30 hodin ( pondělí až čtvrtek, v pátek provoz do 16,00 hodin)
Telefon: 552 322 251

 


 

 2. třída: "BERUŠKY"

Třída se nachází v prvním podlaží budovy.

"Scházíme se s kamarády, každé ráno ach tak rády. Berušky nás vítají, křidélky nám mávají"

Pedagogové:

Mgr. Šárka Ptaková       ptakova@podzvonek.cz
Jiřina Kratochvílová     kratochvilova@podzvonek.cz                  

Provoz třídy:   7:30 - 15:30 hodin
Telefon:   552 322 252

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

.