Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

Mateřská škola Okružní 1759,
Český Těšín

 

Adresa:  Okružní 1759, Český Těšín 737 01                

Vedoucí učitelka: Mgr. Šárka Ptaková    ptakova@podzvonek.cz

Telefon vedoucí učitelka: 552 322  258

Provozní doba mateřské školy:
6:30 - 16:30 hodin

Kontakt na školní jídelnu: 552 322 256, 552 322 257    martynkova@podzvonek.cz


"Přijďte děti, přijďte k nám Motýlci,Berušky, Mravenečci a  Včeličky zamávají Vám."

 

                                   

V mateřské škole nabízíme spoustu činností a her. Snažíme se o to, aby si děti osvojily poznatky v míře a rozsahu odpovídajícím jejich individuálním potřebám a možnostem. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pod názvem "Rok je jako provázek, plný her a otázek, každý uzlík na provázku odpoví Vám na otázku." Vzdělávací nabídku školy jsme uspořádali do integrovaných bloků, které vytvářejí dostatek příležitostí pro kreativitu a tvořivost učitele. Ve škole probíhají projekty "Mlsáme zdravěji" a u předškolními dětmi pracujeme podle "Metody dobrého startu". Zaměřujeme se také na enviromentální výchovu, která je nedílnou součástí naší vzdělávací nabídky. Uspořádání tříd je dle věku, aby bylo možné zajistit plynulý a bezproblémový přechod dětí do ZŠ. 


 Aktivity školy:

 • Dílny s dětmi a rodiči
 • Spolupráce s místní knihovnou
 • Mikulášská nadílka
 • Předplavecký výcvik
 • Vánoční dílničky s koledováním 
 • Vánoční koncert v kostele
 • Enviromentální vycházky a exkurze
 • Besídky ke Dni matek
 • Den dětí
 • Rozloučení s předškoláky
 • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
 • Besedy s hasiči a Policií ČR
 • Divadelní představení
 • Kulturní akce
 • Škola v přírodě v Koňakově
 • Škola nanečisto
 • Spolupráce se Spolkem Pod Zvonek (Děský karneval, Zvonkohrátky)
 • Spolupráce se ZUŠ A PLUS
 • Spolupráce s Charitním domem pro seniory ve Svibici
 • Spolupráce s logopedickou ambulancí a

4.třída: "MRAVENEČCI"      

 

Třída se nachází v přízemí budovy

"My jsme třída Mravenečků, ty nejmenší děti, hrajeme si, zpíváme si, čas tu ryhle letí. Zazvoníme na zvoneček, přiběhne k nám mraveneček. K němu druhý, třetí, šestý, ve třídě Mravenčků je nám hezky.

  Pedagogové:

  Dagmar Bojdová         bojdova@podzvonek.cz   
  Šárka Szlauerová      szlauerova@podzvonek.cz

  Chůva: Stanislava Kaletová

  Provoz třídy: 7:00 - 15:00 hodin 

  Telefon: 552 322 254

  Vzdělávání dětí 2- letých.


 3. třída: "VČELIČKY"

 Třída se nachází v prvním podlaží budovy.

"Scházíme se s kamarády, ach tak rády, jsme pilné včeličky, vyrábíme medíčky"

  Pedagogové:

  Alexandra Blahutová   blahutova@podzvonek.cz

  Dagmar Malyszová      malyszova@podzvonek.cz

  Provoz třídy: 6:30 - 16:30 

  Telefon: 552 322 253

  Vzdělávání dětí 4 - 5 letých.

_________________________________________________________________________________________________

 2. třída: "BERUŠKY"

 Třída se nachází v prvním podlaží budovy.

"Scházíme se s kamarády, každé ráno ach tak rády. Berušky nás vítají, křidélky nám mávají"

  Pedagogové:

  Mgr. Šárka Ptaková       ptakova@podzvonek.cz
  Jiřina Kratochvílová      kratochvilova@podzvonek.cz                  

  Provoz třídy:   7:30 - 15:30 hodin 

  Telefon:   552 322 252

  Vzdělávání dětí  5 - 7 letých.


 1. třída - "MOTÝLCI"

  

 Třída se nachází v přízemí budovy. Je zde interaktivní tabule, která slouží pro všechny děti naší školy.

 "Motýlci vesele koukají, křidélky nám mávají"

  Pedagogové:

  Lenka Kazderová   kazderova@podzvonek.cz

  Marie Jurštáková    jurstakova@podzvonek.cz

  Provoz třídy:   7:00 - 15:30 hodin 

  Telefon:   552 322 251

  Vzdělávání dětí 2,5 - 3 letých.

 

 

 

 

.