Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

     Mateřská škola Pod Zvonek  - Dolní Žukov 

 

 Adresa: Pod Zvonek 91, Český Těšín

Učitelky:
Karina Brozdová  DiS. brozdova@podzvonek.cz
Bc. Šangalová Adéla sangalova@podzvonek.cz

Školnice:
Laskowská Eva

Vedoucí učitelka: 
Bc. Regina Sikorová (budova MŠ Čáslavská)

Provozní doba: 6:45 - 16:00 hod.

Telefon: 552 322 250

Kontakt na  školní jídelnu:  558 736 725


 

MŠ Dolní Žukov Pod Zvonek je škola s dlouholetou historií. Budova byla postavena v roce 1898 a od roku 1962 sloužila  jako mateřská škola. Od roku 2012 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace. Nachází se mimo centrum Českého Těšína v kopcovitém terénu za městem v části Dolní Žukov. Škola je obklopena velkou zahradou, která  je dětmi plně využívána  po všechna roční období. Jsme jednotřídní mateřská škola, stravu dovážíme z jídelny MŠ Ostravská. 
 
Pracujeme podle  školního vzdělávacího programu pro MŠ a náš celoroční plán jsme nazvali  "Rok je jako provázek, plný her a otázek." Nabízíme celou řadu činností a jelikož jsme vesnická mateřská škola, snažíme se v co největší míře využít environmentální výchovu, jejímž základem je prožitkové učení. Hlavní myšlenkou tohoto programu je vést děti k samostatnému logickému myšlení, dbáme na to, aby si osvojily poznatky odpovídající jejich věku a schopnostem. Jsme zapojeni do  projektů  "Mlsáme zdravěji" a "Celé Česko čte dětem". S předškolními dětmi pracujeme podle "Metody dobrého startu" manželů Swierkoszových.


Aktivity školy

 

 • Pravidelné návštěvy místní knihovny
 • Spolupráce s místním klubem seniorů
 • Spolupráce s místním klubem Myslivců - návštěvy hájovny a besedy s myslivci
 • Spolupráce s DDM Český Těšín - Keramika v MŠ
 • Spolupráce se sdružením rodičů - Spolek Pod Zvonek (Radovánky, Karneval)
 • Pravidelné environmentální vycházky a exkurze  v okolí
 • Tvořivá  výtvarná setkání s rodiči a dětmi v mateřské škole
 • Předplavecký výcvik pro předškolní děti 
 • příprava předškolních dětí na nástup do ZŠ - pravidelná výuka Metodou Dobrého Startu
 • Exkurze  - Svět techniky Vítkovice -  pro předškolní děti 
 • Vánoční akce - koncert v kostele, vystoupení pro rodiče i klub seniorů, Mikulášská nadílka
 • Besedy v mateřské škole - Policie, Hasiči, Včelaři, Canisterapie
 • Rozloučení s předškoláky
 • Pravidelná návštěva Těšínského divadla - loutková scéna Bajka
 • Kulturní akce v mateřské škole - Recitační soutěž, Setkání ke dni matek, Den rodinky
 • Škola v přírodě v Koňakově