Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

     Mateřská škola Pod Zvonek  - Dolní Žukov 

 

Adresa: Pod Zvonek 91, Český Těšín

Vedoucí učitelka: Bc. Regina Sikorová (MŠ Čáslavská)

Učitelky:
Karina Brozdová  DiS.          brozdova@podzvonek.cz
Alexandra Blahutová     blahutova@podzvonek.cz

Provozní doba: 6:45 - 16:00 hod.

Telefon: 552 322 250

Kontakt na  školní jídelnu:  558 736 725


 

MŠ Dolní Žukov Pod Zvonek je škola s dlouholetou historií. Budova byla postavena v roce 1898 a od roku 1962 sloužila  jako mateřská škola. Od roku 2012 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace. Nachází se mimo centrum Českého Těšína v kopcovitém terénu za městem v části Dolní Žukov. Škola je obklopena velkou zahradou, která  je dětmi plně využívána  po všechna roční období. Jsme jednotřídní mateřská škola, stravu dovážíme z jídelny MŠ Ostravská. 
 
Pracujeme podle  školního vzdělávacího programu pro MŠ a náš celoroční plán jsme nazvali  "Rok je jako provázek, plný her a otázek." Nabízíme celou řadu činností a jelikož jsme vesnická mateřská škola, snažíme se v co největší míře využít environmentální výchovu, jejímž základem je prožitkové učení. Hlavní myšlenkou tohoto programu je vést děti k samostatnému logickému myšlení, dbáme na to, aby si osvojily poznatky odpovídající jejich věku a schopnostem. V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu "Mlsáme zdravěji". S předškolními dětmi pracujeme podle "Metody dobrého startu" manželů Swierkoszových.


Aktivity školy         

 • Pravidelné výtvarné dílny s dětmi a jejich rodiči 
 • Pravidelné odpolední návštěvy místní knihovny
 • Spolupráce s místním klubem seniorů
 • Spolupráce s místními myslivci
  (návštěvy hájovny)
 • Environmentální vycházky a poznávací výelty (farma domácích zvířat, kozí farma)
 • Karnevaly  
 • Mikulášská slavnost a  vánoční besídka       
 • Vánoční koncert v kostele
 • Den dětí  (soutěžní dopoledne)   
 • Den matek s programem dětí    
 • Rozloučení s předškoláky   
 • Plavecký  výcvik   
 • Kulturní akce (divadelní představení Bajka, návštěva ZuŠ)    
 • Spolupráce se Základní  školou - škola nanečisto, návštěvy tělocvičny, výtvarné dílny s dětmi I. stupně
 • Spolupráce se Spolkem Pod Zvonek  (maškarní rej pro děti, společenský ples, radovánky)