Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

O nás

     Mateřská škola Pod Zvonek  - Dolní Žukov 

 

Adresa: Pod Zvonek 91, Český Těšín

Vedoucí učitelka: Bc. Regina Sikorová (MŠ Čáslavská)

Učitelky:
Karina Brozdová  DiS.          brozdova@podzvonek.cz
Bc. Šangalová Adéla     sangalova@podzvonek.cz

Provozní doba: 6:45 - 16:00 hod.

Telefon: 552 322 250

Kontakt na  školní jídelnu:  558 736 725


 

MŠ Dolní Žukov Pod Zvonek je škola s dlouholetou historií. Budova byla postavena v roce 1898 a od roku 1962 sloužila  jako mateřská škola. Od roku 2012 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace. Nachází se mimo centrum Českého Těšína v kopcovitém terénu za městem v části Dolní Žukov. Škola je obklopena velkou zahradou, která  je dětmi plně využívána  po všechna roční období. Jsme jednotřídní mateřská škola, stravu dovážíme z jídelny MŠ Ostravská. 
 
Pracujeme podle  školního vzdělávacího programu pro MŠ a náš celoroční plán jsme nazvali  "Rok je jako provázek, plný her a otázek." Nabízíme celou řadu činností a jelikož jsme vesnická mateřská škola, snažíme se v co největší míře využít environmentální výchovu, jejímž základem je prožitkové učení. Hlavní myšlenkou tohoto programu je vést děti k samostatnému logickému myšlení, dbáme na to, aby si osvojily poznatky odpovídající jejich věku a schopnostem. Jsme zapojeni do  projektů  "Mlsáme zdravěji" a "Celé Česko čte dětem". S předškolními dětmi pracujeme podle "Metody dobrého startu" manželů Swierkoszových.


Aktivity školy:

  • Dílny s dětmi a rodiči
  • Spolupráce s místní knihovnou v Dolním Žukově
  • Mikulášská nadílka
  • Předplavecký výcvik
  • Vánoční dílničky s koledováním 
  • Vánoční koncert v kostele
  • Enviromentální vycházky a exkurze
  • Besídky ke Dni matek
  • Den dětí
  • Rozloučení s předškoláky
  • Beseda s ilustrátorem A. Dudkem
  • Besedy s hasiči a Policií ČR
  • Besedy v hájovně
  • Divadelní představení - Těšínské divadlo Bajka
  • Kulturní akce
  • Škola v přírodě v Koňakově
  • Škola nanečisto
  • Spolupráce se Spolkem Pod Zvonek (Děský karneval, Zvonkohrátky)
  • Spolupráce se ZUŠ A PLUS a ZUŠ Pavla Kalety
  • Spolupráce s klubem seniorů v Dolním Žukově