Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Pěvecké sbory

Ptáčata


Ptáčata ve školní roce 2016/2017 nacvičují v pondělky od 14:00
do 15:30 hodin.

Sraz dětí před zkouškou je ve vestibulu školy v 13:55 hodin.
Sbor vede paní učitelka Pavlína Arifovičová.
V dětském pěveckém sboru Ptáčata zpívají děti od 1. do 4. třídy. 

Tato činnost se uskutečňuje v rámci nepovinného předmětu sborový zpěv na I. stupni základní školy, proto je pro přihlášena děvčata i chlapce zdarma. Přijímány jsou děti, které dovedou zazpívat písničku a dokáží zopakovat melodický nebo rytmický úryvek. 

Na zkouškách se děti učí správnému dýchání, artikulaci a tvoření tónu,  rozšiřují si hlasový rozsah, učí se sledovat notový zápis, procvičují dvojhlasý zpěv a doprovázejí se při zpěvu na rytmické nástroje. V rámci přestávky nebo na konci zkoušky mohou hrát různé hudební hry.

 

 

Ptáčata každoročně účinkují spolu se staršími Zpívaty na vánočních koncertech ve městě a na jarním koncertě, děti rády zpívají na přehlídkách dětských pěveckých sborů mimo naše město a na dalších příležitostných koncertech.

 

 

Zpívata

Hudba od počátku lidstva doprovází člověka na jeho spletitých cestách života. Je u něj, když se trmácí temným údolím, je u něj, když dosáhne světlého vrcholu. Vyjadřuje smutek, trápení nebo na něj dává zapomenout radostnými rytmy, dodávajícími naději a odvahu se s nepříznivou situací poprat. Zkrátka na každou situaci lze nalézt konkrétní píseň. Dětský pěvecký sbor Zpívata se snaží nebýt tuctovým dětským sborem, snaží se zanechávat v posluchačích nevšední zážitky s hudbou, hudbou pohladit duši, zasáhnout srdce.

Zpívata byla založena na Základní škole Pod Zvonek v roce 1986 Mgr. Olgou Bosákovou, která je vedla až do roku 2003, kdy předala taktovku Mgr. Radomíru Brozdovi. Členskou základnu tvoří vždy kolem čtyřiceti žáků pátých až devátých ročníků a absolventů naší školy, výjimkou nejsou ani žáci některých jiných těšínských škol. Repertoár tvoří skladby dávné i moderní, lidové písně nebo americké spirituály, písně české, ale i písně ve všech možných jazycích světa. Tento pestrý repertoár Zpívata nacvičují na pravidelných zkouškách, které se konají každou středu od 14:30 do 16:00, ale i na jednodenních nebo vícedenních soustředěních v různých částech Beskyd.

 

 

 

 

 

 

Činnost souboru je velmi bohatá, účinkuje na mnoha kulturních a společenských akcích města i okresu, sbor spolupracoval s řadou dalších souborů. Nejužší spolupráce byla navázána s dětským sborem ze slovenské Rožňavy, kde několikrát účinkoval na Vánočním koncertu. Sbor se rovněž účastní řady přehlídek a sborových soutěží (např. přehlídky v Orlové nebo Třinci). Kromě toho každoročně vystupuje na těšínském náměstí v rámci Mikulášského jarmarku, pořádá tradiční vánoční a jarní koncerty pro širokou veřejnost v kostele Na Rozvoji. Za zmínku stojí i koncerty s českými osobnostmi, v roce 2007 zpíval na vánočním koncertu Jitky Zelenkové, v roce 2010 doprovázel Petra Bendeho.

Na závěr děkujeme tiskárně Finidr s.r.o. za finanční podporu sboru.