Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Šablony Pod Zvonek

 
 
 
Na základě žádosti o podporu z výzvy OP VVV "Podpora školy formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I"  rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na projekt s názvem "Šablony Pod Zvonek", s reg. č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003033".
Fyzická realizace projektu 1. 1. 2017 až 31. 12. 2018.
 

Dotace bude použita na financování těchto klíčových aktivit:

I/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnutí dočasné personální podpory školního speciálního pedagoga zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

I/2.4 Specifika práce pedagoga s douletými dětmi v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit pedagogy MŠ prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v MŠ.

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na ZŠ.

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnutí dočasné personální podpory školního speciálního pedagoga zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání zaměřeného na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. 

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti podpory rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

 
Publicita projektu