Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školní aktivity a projekty

Jak se učí ve světě

V letošním školním roce se žáci 2. stupně v rámci celoročního projektu Jak se učí ve světě zabývali tím, jak probíhá výuka v různých zemích světa. Každá třída si vybrala zemi, která je určitým způsobem zaujala a tu pak studovala z pohledu školství. Žáci se zabývali školním systémem od předškolního vzdělávání až po univerzitní, školními předměty, časovým rozvržením roku a prázdninami, vybavením škol a školními projekty. Nechybělo ani jídlo ve škole, řešení neposlušnosti ve výuce a známkování.

V měsíci březnu pak všechny třídy prezentovaly svá díla ostatním žákům naší školy. Slyšeli jsme spoustu zajímavých informací o Izraeli, Bulharsku, Japonsku, Velké Británii, Francii, Malawi, Rusku, Norsku a Austrálii. Úroveň školství je v mnoha zemích vyšší než v České republice a bylo co závidět. Na druhé straně jsou země, ve kterých nemohou do školy chodit všechny děti. Ty, které mají tuto šanci, jsou nesmírně vděčné a těší se na každý den strávený se svými učiteli a spolužáky.

Můžeme být vděčni za to, že máme krásnou školu plnou nadšených pedagogů, kteří nám chtějí předávat své vědomosti a zkušenosti, vybavené a podnětné třídy a učebny, a k tomu moderní učební pomůcky.

Adriana Špirková

 

 

 


 

Loučení se žáky 9.ročníku

Blíží se konec školního roku. Přichází doba loučení pro žáky 9. ročníku. My, prvňáčci, jsme jim chtěli poděkovat za velmi milé uvedení do školního prostředí a celoroční kamarádství. Zazpívali jsme písničky a zahráli scénku. Pak jsme jim předali přáníčko a popřáli hodně zdaru do dalších let. Naši starší kamarádi nás pak pozvali na školní hřiště, kde jsme se zúčastnili různých her. Bylo to velmi příjemné setkání. Bohužel poslední.

žáci 1. ročníku

Fotogalerie


Naše velké anglické „mini-projekty“

Když někoho něco baví, tak ani učení nebere jako „mučení“. Aby žáci zapojili do výuky čím jak nejvíc smyslů, schopností a pokud možno i nadšení, dostali možnost vybrat si téma podle zájmu, čas na vypracování úkolu s možností konzultace s učitelem, a po vypracování projektu jej měli prezentovat před spolužáky.

Mladší žáci na prvním stupni hlavně malovali a psali, někteří i stříhali a lepili. Jejich starší kamarádi na druhém stupni už většinou používali techniku typickou pro 21. století, tj. počítač, tiskárnu či připravovali svou práci v Power Pointu. Samotná prezentace (žáky druhého stupně) byla velmi zajímavá. Postavit se před třídu, prezentovat svou práci a navíc anglicky, vůbec není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Žáci si tuto situaci vyzkoušeli, posbírali zkušenosti jak s přípravou práce tak se samotnou prezentací a dostali zpětnou vazbu, co a jak příště.

Kaletová Jolana


Učíme se učit

V pátek 30. 5. jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké je to nesedět ve své lavici ve třídě, ale stát za katedrou v roli učitele. Už dlouho jsme se na tento projekt připravovali, vypracovávali jsme pracovní listy, připravovali hry, konzultovali s učiteli a kopírovali materiály. Byli jsme rozděleni do tříčlenných skupin a vyučovali jsme dvě celé hodiny ve všech třídách prvního stupně.

Akce se nám moc líbila, získali jsme spoustu nových zkušeností a zůstali bychom mezi dětmi i déle. Všichni jsme se ale shodli na tom, že role učitelů není jednoduchá, vyžaduje hodně úsilí, trpělivosti a výborné komunikativní dovednosti.

žáci 9.A a 9.B

Fotogalerie

 


Žijeme spolu

1. setkání

Bezproblémové soužití obyvatel je jedna ze základních podmínek klidného života našich měst a obcí. Co se týče různorodosti národnostního složení, patří právě město Český Těšín k nezajímavějším široko daleko. Z tohoto důvodu vznikl na půdě naší školy velmi zajímavý projekt, který má vést děti k poznání zvyklostí, způsobu života a kultury všech našich spoluobyvatel, a to i přestože nesdílejí stejné národnostní kořeny. Vzájemné pochopení by mělo být základním kamenem pro příjemné společné soužití. 

Setkání první - Češi

První kolo projektu se konalo ve středu 3. 4. 2014 a tématem byla národnost česká.  Žáci prvních ročníků si připravili mnoho zajímavostí o české zemi a Češích. Zazněla státní hymna a viděli jsme jeden z domácích pohádkových klenotů – Pohádku o řepě.  Tanec a hudba byly v klasickém českém dechovkovém rytmu a píseň Proč ta sova tolik houkala se velmi líbila. Nezapomnělo se na slavné sportovce, úspěšné olympioniky ani na postavy z dějin naší země.  Sliny se sbíhaly nad našimi národními pokrmy. Představení ukončila prezentace obrázků z naší krásné země za doprovodu Té naší písničky české.  Prvňáčci ukázali leccos z toho, co se první rok školy naučili a za to sklidili zasloužený obdiv diváků.

Zuzana Fúriková

Fotogalerie

2. setkání

Další díl projektu Žijeme spolu byl věnován národnosti vietnamské, neboť právě tato komunita je v našem městě zastoupena velmi početně. První vietnamští občané byli v rámci poválečné pomoci v tehdejším Československu zaškolováni v továrnách a posléze pak celé jejich rodiny zvolily život u nás na trvalo. Jsou známí svou pracovitostí a pílí, a tak téměř každá vietnamská rodina v dnešní době úspěšně podniká a zpestřuje tím český obchod.

Vystoupení žáků třetích tříd bylo v duchu nám méně známých vietnamských tradic. Seznámili jsme se s odlišnostmi ve stravování, zvycích, stolování, odívání. Viděli jsme tanec a velkým překvapením byla ukázka vietnamské svatby, kde má hlavní slovo červená barva.  Ukázky žáků tak během vystoupení příjemně přiblížily život a zvyky  našich vietnamských spoluobčanů.

Zuzana Fúriková

Fotogalerie

3. setkání

Další díl projektu byl věnován národnosti polské.  Poláci jsou více než jen našimi sousedy a naše město plynule přechází z Česka do Polska takovým způsobem, že méně bystrému oku může hraniční čára snadno uniknout. Pro obyvatelé Těšínského Slezska, pro nás, je hraniční čára vlastně jen pouhou čarou na mapě. V životě obou slovanských národů najdeme mnoho společného. Básničky, písničky, počítání, scénky a povídání v jazyce polském většinou nebylo třeba dětem ani překládat. Perfektně secvičené strhující představení našich čtvrťáků nedalo divákům ani na chvilku oddychnout.

Zuzana Fúriková

Fotogalerie

4. setkání

Dnešní čtvrté setkání  bylo věnováno Romům. Na začátku jsme podnikli krátký průnik do historie národa, nahlédnutí do tradic a kultury našich romských spolužáků.  Žáci 5. A a 5. C si připravili divadelní představení, pohádku od Gregora Moldavita, Zlatý poklad. Pohádku veselou i poučnou, pohádku o chytrém králi a ještě chytřejším cikánovi Lakatošovi.  A mladí herci byli opravdu přesvědčiví a zábavní.

Roztočené pestrobarevné sukně, náušnice a korále, housle a velikánská muzikálnost a temperament.  V pestrobarevném rytmu nám žáci pátých ročníků zatančili Romano Hip Hop. Roztleskali diváky a přispěli k dobré náladě všech přítomných.

Zuzana Fúriková

Fotogalerie

5. setkání

Poslední v řadě vstupů do projektu Žijeme spolu byl věnován národnosti slovenské. V době, kdy jsme byli jeden stát,  rozdíly jazyka málokdo vnímal, ale dnešní nejmladší generace přece jen slovensky tak úplně nerozumí. O to cennější bylo povídání a zpívání druháčků ve slovenštině. Lidové  Tancuj tancuj vykrúcaj, ale i  slovenské moderní písně  máme všichni hluboce pod kůží, jakoby by byly naše. Takže si nejeden divák s chutí s žáky zanotoval Tento song Miro Žbirky či Jablčko od Kristiny.  Ve víru tance a zpěvu jsme zakončili letošní projekt a můžeme říct, že se práce dětí opravdu vydařila.

Zuzana Fúriková

Fotogalerie


Země naší planety

V průběhu celého školního roku jsou všechny třídy druhého stupně zapojeny do projektu Země naší planety. Cílem tohoto projektu je poznat vybrané země, spolupracovat a tvořit. Každá třída po celý rok poznává jednu zemi a své poznatky a znalosti pak předává ostatním třídám. Naším prvním úkolem bylo proměnit naše třídy v území daného státu. A tak jsme přemýšleli, tvořili, malovali, zdobili, lepili... Všichni jsme chtěli mít tu naši nejkrásnějsí. Na začátku listopadu jsme pak navštívili ostatní třídy a koukali jsme, co naši spolužáci vytvořili. A bylo na co koukat. Všechny třídy byly nádherné. Viděli jsme úžasné plastické modely, krásné nástěnky, vyzdobené stěny, dověděli jsme se spoustu informací. Byli jsme velmi překvapeni, co žáci s pomocí svých učitelů dovedou.
Naším dalším úkolem je připravit si prezentaci o tom, jak se slaví Vánoce v dané zemi. Už teď shromažďujeme informace, hledáme obrázky a přemýšlíme nad tím, co si pro ostatní připravíme. A už se také těšíme, co se od druhých dovíme.
Chci mnohokrát poděkovat všem žákům a pedagogům za jejich práci, čas a obětavost.

Adriana Špirková

Fotogalerie

Vánoce ve světě

Poslední školní den v roce 2013 jsme zakončili prezentacemi Vánoce ve světě. Byla to druhá část celoročního projektu Země naší planety. Už dlouho žáci všech tříd druhého stupně shromažďovali informace, vyhledávali obrázky a videa, nacvičovali a společně vše dávali dohromady. Dnes své práce představovali ostatním žákům a učitelům. A bylo na co koukat a co poslouchat. Dověděli jsme spoustu zajímavých informací, jak lidé ve světě slaví Vánoce, co vaří a pečou, jaké mají tradice a zvyky a hlavně, kdo dětem nosí dárečky. Slyšeli jsme různorodé koledy, viděli scénky i tance. Každá třída dokázala, že když skupina správně motivovaných lidí dá ruce k dílu, práce se podaří. Všem dětem a pedagogům mnohokrát děkuji za věnovaný čas, práci a nádherný přednes a všem přeji pokojné a krásné vánoční svátky.

Adriana Špirková

Fotogalerie

Druhé kolo hodnocení

Naše třídy se opět rozzářily barvami a nádhernými výrobky dětí.  O přestávkách se malovalo, lepilo a zdobilo až do poslední chvíle. Dne 18/03/2014 proběhlo druhé kolo hodnocení výzdoby tříd v rámci celoročního projektu Země naší planety.  Navštívili jsme všechny třídy druhého stupně a na malou chvilku jsme mohli proniknout do tajů Japonska, Itálie, Mexika, Finska, Brazílie, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu a Kanady. Dověděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, obdivovali jsme fantazii a umění mnohých žáků naší školy a načerpali jsme inspiraci, jak si můžeme zpříjemnit prostory, ve kterých denně trávíme tolik času.

Mnohokrát všem dětem i učitelům děkuji za věnovaný čas i úsilí.

Adriana Špirková

Fotogalerie