Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Přípravu na konverzační soutěž jsme zahájili již v září. Žáci si připravovali témata a prezentovali je před ostatními žáky v rámci hodin anglického jazyka. Ti nejlepší se pak utkali ve školním kole, které proběhlo v lednu. Šlo nám zejména o to motivovat a vybídnout talentované žáky k práci nad rámec povinné výuky, aby využili svůj potenciál a rozvíjeli se v anglickém jazyce.

Žáky nejprve čekalo poslechové cvičení s porozuměním a pak se utkali v samotné konverzaci na dané téma, které si vylosovali. Byli hodnoceni po obsahové stránce, gramatické i z hlediska plynulosti.

První místo získala Eliška Richterová ze třídy 7.B (76 bodů).  Na druhém místě se umístila Samíra Burkotová ze 6.A (71 bodů) a třetí místo získala žákyně Anežka Motyčková ze třídy 7.B (69 bodů).

Ve druhé kategorii se na prvním místě umístila žákyně 9.B Natálie Kelerová (72 bodů), která okouzlila svým přízvukem a bez problémů si poradila i s poslechovým cvičením. Druhé místo obsadili dva žáci třídy 9.B Jan Pletnicki a Patrik Letko (69 bodů).

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkuji za věnovaný čas, poctivou přípravu a odvahu. Věřím, že je tato zkušenost posune kupředu. Přeji jen samé úspěchy v dalším studiu tohoto krásného jazyka. 

Adriana Špirková

Fotogalerie:

 

07.02.2019 | Zdroj: http://www.podzvonek.cz | Autor: Základní škola Pod Zvonek