Kontakt

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace
Pod Zvonek 1835/28 
737 01 Český Těšín

tel. : 552 322 101
e-mail : info@podzvonek.cz

IČ: 48004693, DIČ: CZ48004693

datová schránka: ID msexkkh

 

Za poznáním technických oborů a řemesel

 

 

 

Naše základní škola se v září 2013 zapojila do projektu „Za poznáním technických oborů a řemesel“ a zavedla tak výuku dílen znovu do praxe. Podle vlastního výběru a zadání jsme vybavili odbornou učebnu pracovními stoly a dílenským nábytkem. Dalším důležitým aspektem je plnohodnotná výbava pomůcek pro práci s kovy a dřevem, žáci mohou pracovat s elektrickým nářadím, tkalcovskými rámky a stavem. Veškeré vybavení, které vyučující a žáci používají, zajistila hospodářská komora k naší spokojenosti tak, aby výuka byla pro žáky poutavá a pestrá. Díky nově zřízené učebně, která je vybavena interaktivní tabulí a dalšími didaktickými pomůckami, a díky poskytnutým didaktickým materiálům jsme měli a máme možnost žákům představit a názorně předvést jednotlivá řemesla a technické obory. Žáci si pak zkoušejí zjednodušenou formou postupy práce a zhotovení výrobků (prsten, svíčka, šroubovák, ruční papír, japonská bota, krmítko, tkaná textilie).

K zajímavým a pro žáky podnětným součástem projektu patřila návštěva kovárny ve Vratimově. Tam si mohli vyzkoušet práci uměleckého kováře, který jim fundovaně představil své řemeslo. Stejně úspěšná byla i celodenní exkurze v ruční papírně ve Velkých Losinách a v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. Neméně zajímavé byly exkurze v českotěšínském podniku Donghee a nošovickém Hyundai.

Ve školním roce 2013/14 zajistila hospodářská komora testování pro žáky 8. a 9. tříd zaměřené na profesní orientaci žáků po ukončení základní školy. S výsledky testů byli pak seznámeni nejen samotní žáci, ale i jejich rodiče.

Své nabyté poznatky a dovednosti žáci zúročili v technické soutěži manuální zručnosti „O nej vánoční dekoraci“, kde získali 1. místo v kategorii týmů do pěti žáků. Neměřitelnou hodnotou je však radost žáků, se kterou se těší na hodiny praktických činností. Některé práce je nadchly natolik, že v nich pokračují doma za asistence rodičů i sourozenců.

Pomocnou rukou nám byl i bývalý mistr odborného výcviku ze SOŠ Třineckých železáren v Třinci. Trpělivě vedl žáky při vlastní práci v dílnách a zajistil i spolupráci s touto SŠ (příprava materiálu pro dílny).

Projekt byl přínosný i pro samotné vyučující. Měli jsme možnost podívat se v rámci stejné exkurze, kterou absolvovali žáci, na ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách a na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Zástupci OHK nám pomohli při zavádění nových způsobů koncepční výuky dílen, které poskytují základ pro další vzdělávání žáků v našem regionu. Určitě budeme didaktické materiály využívat pro žáky i v následujících letech.

Zapojení do tohoto projektu bylo pro nás všechny velice přínosné, a pokud bychom měli v budoucnu možnost opět spolupracovat s OHK, budeme velice potěšeni.       

PREZENTACE PROJEKTU