Platby ŠD

Nahoru

Bankovní účet pro platby školného ve školní družině:

číslo účtu:                         272244455/0300
variabilní symbol:         přidělen při nástupu do školy, stejný po celou dobu docházky
zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení dítěte, třída
Určen pouze pro platby školného ve školní družině.