Formuláře k zápisu do ŠD

Nahoru
Zákonní zástupci si vyzvednou v termínu zápisu, ve dnech pondělí 15. 6. 2020 od 8:00 do 10:00, středa 17. 6. 2020 žádost o přijetí a přihlášku na recepci ZŠ v budově Pod Zvonek.
Pozor! Na každé přihlášce je vyplněno jedinečné registrační číslo, které si uschovejte. Pod tímto registračním číslem bude uchazeč zveřejněn v seznamu.

Vyplněnou žádost a přihlášku doručí zpět následujícími způsoby:Info a kritéria